Digitaliseringen tager fart i
alle dele af forretningen

Jesper Essendrop, administrerende direktør i Schantz. Foto: Michael Altschul

Jesper Essendrop, administrerende direktør i Schantz. Foto: Michael Altschul

I kølvandet på, at såvel kunder som myndigheder stiller højere krav til forsikrings- og pensionsbranchen, oplever Schantz en stigende efterspørgsel på IT-løsninger, der kan effektivisere forretningsprocesser, øge brugervenlighed og i sidste ende forbedre konkurrenceevnen.

IT-løsninger, som kan effektivisere og udvikle forretningen, bliver et stadigt vigtigere redskab til at styrke konkurrencekraften i forsikrings- og pensionsbranchen. Det oplever Jesper Essendrop, administrerende direktør i Schantz, leverandør af IT-løsninger til finanssektoren.
”Vi kan mærke, at der kommer flere og flere henvendelser. Det hænger bl.a. sammen med, at IT efter finanskrisen er blevet et stadig vigtigere redskab til at effektivisere forretningsprocesserne. Samtidig efterspørger kunderne i højere grad helhedsrådgivning og brugervenlige løsninger til selvbetjening, som er blevet et vigtigt konkurrenceparameter. Endelig kræver det et avanceret IT-system at leve op til myndighedernes stigende krav til eksempelvis beregning af hensættelser,” siger Jesper Essendrop.
Hvor der førhen har været tradition for egenudvikling i branchen, skifter trenden nu i retning af at vælge standard IT-løsninger, som konfigureres til det enkelte selskab. På den måde holdes omkostningerne nede, fordi selskaberne ´deles` om det, de ikke konkurrerer på. Som Jesper Essendrop ser det, er det en god ide at komme i gang med at opgradere IT-systemerne nu.
”Både organisation og medarbejdere modnes gradvist til at gøre tingene på en ny måde. Derfor er det anbefalelsesværdigt at tage det et skridt ad gangen,” siger Jesper Essendrop, som trækker på erfaringerne fra de mange spændende opgaver, som Schantz har løst i 2013 – læs et par eksempler nedenfor.


Solvens II: På forkant med lovgivningen

Mikael Sundby,  Direktør i Alm. Brand  Liv og Pension.

Mikael Sundby, Direktør i Alm. Brand Liv og Pension.

Tre måneder fra start til slut. Så hurtigt gik det, da Alm. Brand Liv og Pension i samarbejde med Schantz implementerede en løsning til beregning af blandt andet de nye Solvens II lovkrav per 1. januar 2014. Derudover er selskabet allerede nu klar til at møde de krav, som venter i ’15 og ’16.
”Medarbejderne har arbejdet stenhårdt, og vi har valgt en langsigtet løsning, så vi ikke behøver at bruge mere tid på det de kommende år. Det betyder, at vi nu kan koncentrere os om at udvikle den kundevendte del af forretningen, samt at forbedre indtjeningen,” forklarer Direktør i Alm. Brand Liv og Pension, Mikael Sundby.
I stedet for at egenudvikle et system har selskabet valgt at samarbejde med en ekstern partner om at løse opgaven. Dels for at øge driftssikkerheden ved at sprede viden og kompetence ud til en større kreds, dels fordi det giver økonomisk mening.
”Effektiviteten er med til at minimere omkostningerne, og det kommer i sidste ende vores kunder til gode,” siger Mikael Sundby.


IT-løsning giver effektive forretningsprocesser

Torben Visholm, direktør i JØP.

Torben Visholm, direktør i JØP.

Siden 2011 er betalingshåndteringen i det kundeejede JØP, hvor 50.000 djøf’ere har deres pensionsopsparing, blevet 50 pct. mere effektiv. Det er resultatet af et samarbejde med Schantz, som har hjulpet pensionskassen med at forbedre forretningsprocesserne. Fuld systemunderstøttelse har desuden reduceret de manuelle processer og givet højere kvalitet.
”Især muligheden for at lave online-beregninger ud fra konkrete, ajourførte pensionstal er et nyttigt værktøj for både vore kunder og rådgivere,” fremhæver Torben Visholm, direktør i JØP.
Samtidig har et relanceret website forbedret kundeoplevelsen, så kunderne nu kan se den aktuelle pension, indbetalinger, depotoversigter, arkiv og meget mere. Med en årlig kundevækst på fem procent er stærke it-løsninger afgørende for, at pensionskassen kan levere et højt serviceniveau til en lav pris.
”Som kundeejet pensionskasse tjener vi penge til kunderne, ikke på kunderne. Samtidig er djøf’ere generelt pensionsinteresserede og kræver derfor service og rådgivning med kvalitet,” siger Torben Visholm.


Kundeoplevelsen er blevet tusindfold bedre

Finn Rasmussen, udviklingsdirektør i Nordea Liv & Pension.

Finn Rasmussen, udviklingsdirektør i Nordea Liv & Pension.

Kunderne i Nordea Liv og Pension kan nu danne sig et nemt overblik over egne pensions- og forsikringsdækninger hjemme fra sofaen. Via et nyt tiltag i Netpension kan kunderne f.eks. beregne, hvor mange penge der er til rådighed ved pensionering, hvad det vil betyde at skrue op for indbetalingerne eller vælge supplerende forsikringsdækninger. Målet er at gøre op med en uvane i branchen, forklarer udviklingsdirektør i Nordea Liv & Pension, Finn Rasmussen.
”En af branchens største udfordringer har været at kommunikere simpelt samt at skabe involvering omkring egen pension. Tidligere har man fået sin police tilsendt, mødt et uforståeligt ord på første side, og derfor ikke orket at gøre mere. Gennem Netpension involverer vi kunderne på en måde, der er nem at forstå. Det giver medejerskab,” siger han.
Det unikke ved systemet, som er udviklet i samarbejde med Schantz, er, at kunden udover at få adgang til oplysninger om sine pensionsdækninger i Nordea Liv og Pension også kan se, hvad der udbetales af offentlige ydelser, fra ATP og fra andre pensionsleverandører.
”Det gør det nemt at forholde sig til, hvad man kan forvente at have sparet op på et givet tidspunkt. Vi forventer, at det vil få langt flere til at interessere sig for deres pension,” siger Finn Rasmussen.


Produkter

Schantz Life
Moderne modulopbygget væg-til-væg standardsystem med indbyggede forretningsprocesser og integreret selvbetjeningsunivers til effektiv administration af forsikringsporteføljer inden for liv og pension.

Schantz Advice
Avanceret grafisk rådgivningssystem til holistisk finansiel planlægning. Systemet omfatter FormuePlan, PensionsPlan, BudgetPlan samt selvbetjeningsløsning til simulering af kundens samlede økonomi via en kundeportal.

Schantz Valuation
Fuld fleksibel tilstandsmodel med standardiserede beregningsmetoder til opgørelse af cashflows, markedsværdihensættelser og stresstests i forbindelse med livselskabers lovmæssige forpligtelser.

Om Schantz
Schantz er en innovativ IT-virksomhed, som udvikler og implementerer standardiserede IT-løsninger til effektivisering af forretningsprocesser og styrkelse af kundeoplevelsen i liv- og pensionsselskaber, banker, realkreditinstitutioner og finansielle rådgivere.

Schantz A/S
Kigkurren 10
Schantz_schantz_logoDK-2300 København S
Tlf. +45 3332 1984
www.schantz.com

En kommentar til Digitaliseringen tager fart i
alle dele af forretningen

  1. Pingback: Schantz’ kunder udtaler i Fremtidens Bank & Forsikring | Schantz