Datasikkerhed er virksom­­hedens vigtigste aktiv

Flemming L. Jensen, CEO for Atos’ danske og nordiske aktiviteter. Foto: Michael Altschul

Flemming L. Jensen, CEO for Atos’ danske og nordiske aktiviteter. Foto: Michael Altschul

Big data og cyber security er nogle af de mest diskuterede emner blandt forretningsfolk rundt omkring i verden. Data er hurtigt blevet et af virksomhedens vigtigste aktiver, og beskyttelse af de følsomme oplysninger er derfor blevet altafgørende – og med det følger et stort ansvar.

For den internationale IT-virksomhed Atos er det en nødvendig forudsætning at tilbyde kunderne den bedst mulige datasikkerhed kombineret med højeste stabilitet i driften. På europæisk plan er Atos ansvarlig for driften af it i væsentlig infrastruktur i forhold til f.eks. energisektoren, finansielle virksomheder og centrale offentlige systemer (f.eks. transportsystemer) – et stort ansvar, som ikke levner plads til at fejle, hvilket Atos er ekstremt bevidst om.

Schengen for data
Efter debatten om overvågning i 2013 foreslog Thierry Breton, international CEO for Atos, at oprette et ”Schengen for data”. Breton anbefaler, at man når til enighed om en ny aftale, hvor europæiske virksomheders data kan beskyttes ved at blive placeret i europæiske datacentre. På denne måde vil økonomi og jobskabelse blive understøttet, samtidig med at forbrugere og handlende stadig ville blive sikret den frihed, som forventes af internettet.
“Cyberspace er morgendagens ”sorte guld”, og vi har brug for regler til at sikre, at kunder får garantier for databeskyttelse og adgang til data på tværs af Europa. Dette må aldrig blive det vilde vesten med bløde regler, snarere skal lovgivningen stå sort på hvidt, og det er kernen af, hvad Atos arbejder på at sikre,” udtaler Thierry Breton.

Sikkerhed skaber tillid
I Europa efterspørger flere og flere virksomheder, herunder de finansielle institutioner, i stigende grad beskyttelse mod internetovervågning, cyberterrorisme og hacking, oplever Flemming L. Jensen, CEO for Atos’ danske og nordiske aktiviteter. En skudsikker barriere mod uvedkommendes indtrængen er nemlig afgørende for at opretholde tilliden til systemet.
“Der er ikke alene mange penge at tabe, når det lykkes for kriminelle at bryde ind og stjæle f.eks. kortoplysninger fra bankkunder. Det værste er, at kunderne taber tillid til det system, der er bygget op, hvor hele samfundet er afhængigt af digitale pengetransaktioner. Er tilliden væk, bryder systemet sammen,” forklarer han.
Vi lever i dag i et næsten kontantløst samfund, og det understreger vigtigheden af høj sikkerhed – og i ligeså høj grad af, at IT-infrastrukturen under f.eks. betalingssystemerne altid fungerer, og at vi kan stole på IT-platformene, så brugernes identitet og hele indholdet af betalingstransaktionen er sikkert. Med datacentre og fysisk placering af flere servere i Danmark kan Atos beskytte kundernes digitale infrastruktur, så data kun kan tilgås eller deles af de personer, som har adgang hertil. Uanset hvilken type virksomhed, der er tale om.
“Er der nedbrud i driften på f.eks. betalingssystemerne på bare fem minutter, er det breaking news i medierne. Det berører hele samfundet, når folk ikke kan betale over internettet og handle i supermarkedet. På en række europæiske markeder er Atos en del af sådan kritisk infrastruktur, og derfor tager vi opgaven med at opretholde driftssikkerheden meget alvorligt. Fordi vi kan det, er vi blevet en af de største på markedet,” siger Flemming L. Jensen.
Han tager det som en selvfølge, at Atos er med til at sikre, at kunderne overholder såvel de danske love som EU-reglerne omkring databeskyttelse. Og når det kommer til lovgivningen, ser Atos det ikke kun som sin opgave at følge den, men også at hjælpe myndighederne med at foregribe udviklingen.
“Vi ligger inde med en stor ekspertise omkring, hvilke risici ny teknologi bringer med sig. Derfor tager vi aktiv del i at rådgive omkring, hvordan disse risici kan forebygges og bekæmpes,” siger Flemming L. Jensen.

Udvikler fremtidens betalingsløsninger
Atos er en af de hurtigst voksende IT-virksomheder i Europa, og virksomheden er også i kraftig vækst i Danmark. En af årsagerne er ifølge Flemming L. Jensen, at virksomheden – foruden sin lange erfaring fra 40 års arbejde med IT-sikkerhed og infrastruktur – kommer hele vejen rundt til også at omfatte selve betalingsløsningerne. Datterselskabet Worldline er med sine omkring 7.000 medarbejdere Europas største betalingsvirksomhed, som investerer massivt i at opretholde og forbedre sikkerheden og driftsstabiliteten for betalingsløsninger.
Samtidig arbejder Worldline hele tiden på bringe os skridtet videre mod det kontantløse samfund ved at skabe nye løsninger og yde service til banker og finansielle institutioner, som vil gøre det endnu lettere for både forbrugere og handlende at overføre penge imellem sig – uden at gå på kompromis med sikkerheden og driftsstabiliteten.
“Bag disse nye betalingsløsninger ligger en kompliceret teknologi, og intet må gå galt. Det er vores opgave at være ´usynlige` og sørge for, at det fortsat vil være en selvfølge, at de mange transaktioner foregår gnidningsfrit. Det kan vi gøre, fordi vi kommer hele vejen rundt fra Atos’ viden om alt det bagvedliggende IT til Worldlines ekspertise i hele den udvidede værdikæde,” siger Flemming L. Jensen.

Atos IT Solutions & Services A/S
Atos har 77.100 ansatte i 52 lande og omsætningen i 2012 var på 8,8 mia. euro. Atos Danmark arbejder sammen med landets store, internationale virksomheder, særligt inden for finans og logistik.

I juli 2013 blev Worldline udskilt fra Atos som et datterselskab dedikeret til betalingsvirksomhed med en målsætning om at lave en børsnotering. Worldline omsatte for 1.1 mia. euro i 2012 og har mere end 7.100 ansatte globalt.

Atos IT Solutions & Services A/S
Dybendalsvænget 3
2630 Taastrup
Tlf.: +45 4331 1400
Fax: +45 4331 1402
www.atos.net
www.worldline.com

Worldline_Logo_CMYK_nyWorldline_AWL_Logo

Der er lukket for kommentarer.