Banker bør tænke i nye outsourcingmodeller

Mads Raahede, Accentures Managing Director for Financial Services Banking i Danmark. Foto: Michael Altschul

Mads Raahede, Accentures Managing Director for Financial Services Banking i Danmark. Foto: Michael Altschul

En ny generation af outsourcing er ved at vise sig i den nordiske banksektor. Tidligere tiders ensidige fokus på enhedsomkostninger er ikke længere tilstrækkeligt, mens nye outsourcingmodeller er mere skarpt fokuseret på kernekompetence og optimering af processer.

Outsourcing i den internationale banksektor har udviklet sig kraftigt i de seneste 15-20 år. I slutningen af 1990’erne så vi de første store banker outsource processer og applikationer ud fra et simpelt ønske om at reducere deres omkostninger.
“Man kan sige, at den traditionelle outsourcing gik ud på at flytte en funktion for at få den udført et andet sted i verden. Mange gange blev dette foretaget i egne centre, de såkaldte captives. Dermed outsourcede man også sine eventuelle ineffektive processer og arbejdsgange. I kontraktperioden skete der ofte ingen udvikling, hvilket for nogle af bankerne betød, at de mistede konkurrencekraft.”
“Men nu er fokus på den totale bundlinie-værdi henover perioden,” siger Bent Dalager, der er Managing Director og nordisk ansvarlig for Financial Services i Accenture.

Bankerne udfordres på kundesiden
“Bankerne er fortsat under pres på omkostningerne, men er samtidig udfordret på kundesiden, hvor der er hård kamp om at skaffe nye kunder og bevare de eksisterende. Disse forhold tvinger bankerne til at koncentrere sig mere og mere om at udvikle områder af deres forretning, hvor de både kan differentiere sig og spare penge.” siger Mads Raahede, der er Accentures Managing Director for Financial Services Banking i Danmark.
Disse forhold tvinger bankerne til at koncentrere sig mere og mere om at udvikle områder af deres forretning, hvor de kan differentiere sig.
For at optimere driften, trimme organisationen og holde fokus på det, der skaber merværdi for bankens kunder lægges flere funktioner ud af huset. Det kan være hele afdelinger, værdikæder og forretningsprocesser, der outsources (”Divisional outsourcing”), hvor det før – f.eks. inden for IT – ofte kun var en enkelt applikation, man outsourcede.
”Allerede for år tilbage valgte Velux at outsource al IT til Accenture, men nu begynder finansvirksomhederne også at dukke op,” udtaler Bent Dalager.
Et eksempel er den finske finansgruppe OP-Pohjola, hvor alle forretningssystemerne i bankdelen nu er blevet outsourcet til Accenture.
Et andet eksempel er en fransk storbank, der har haft store omkostninger til udvikling af en digitaliseret post trade-funktion til afregning/clearing af værdipapirer. Denne funktion har banken lagt ud til Accenture i erkendelse af, at dette er grundlæggende bankvirksomhed, som kunderne tager for givet og som derfor ikke differentierer banken.
“Dermed får banken mulighed for at kapitalisere en del af sin investering, fordi vi som en uafhængig tredjepart kan stille systemet til rådighed som et standardprodukt for andre banker,” siger Bent Dalager og tilføjer:
“Samtidig løfter det medarbejderne til et nyt niveau, hvor de før har været lidt gemt i baglokalet. Faktisk ser vi ret ofte at medarbejdertilfredsheden øges i forbindelse med at en virksomhed gennemfører outsourcing-initiativer. Det er sådanne eksempler, der illustrerer, at vi nærmer os et nyt niveau inden for outsourcing, hvor måden man outsourcer på ændrer sig”

Nye outsourcing skaber værdi
Den nye outsourcing handler om at transformere og skabe mere værdi for den part, der outsourcer,” siger Bent Dalager og fortsætter:
“I stedet for blot at kopiere den forretningsproces, der skal outsources, transformerer vi den, så den bliver struktureret og effektiviseret.”
“I denne forbindelse er videnoverførsel helt central og en af de kernekompetencer, som vi har udviklet på siden 1995. I dag ved vi, at branchekendskab og funktionelt kendskab er helt centralt for at sikre en god vidensoverførsel.”
Den værdiskabende outsourcing har allerede materialiseret sig rundt om i verden og er på vej til den nordiske banksektor. Her handler det bl.a. om at udnytte den efterhånden høje koncentration af kompetencer, der findes i f.eks. Indien og på Philippinerne.
“Banker efterspørger i stigende grad outsourcing inden for Business Intelligence og har brug for analyseværktøjer og regnekraft,” forklarer Mads Raahede.
En af Accentures kompetencer er at tilvejebringe og analysere det datagrundlag, som bankerne skal bruge til segmentering, innovation, produktudvikling og mersalg.
“Til det formål har vi fem centre rundt om i verden, hvor mere end 1000 specialister er fuldtids-dedikerede inden for ‘analytics’. Dermed har vi opnået den ‘kritiske masse’, der gør os i stand til at levere relevant information billigere, bedre og mere effektivt, end hvis den enkelte bank selv skulle udføre dette ellers krævende arbejde,” siger Mads Raahede.
”Analytics er et eksempel på værditilførsel. Tilsvarende ser vi nu megen interesse i Norden inden for outsourcing af indkøb og af visse regnskabsfunktioner. Man skal bare kigge syd for grænsen for at finde markante eksempler på outsourcing af disse områder, tilføjer Bent Dalager og fortsætter:
“Men det er naturligvis ikke kun banker, der kan hente betydelige gevinster. Eksempelvis har Tryg valgt at outsource alle deres ikke-kernesystemer til Accenture som et andet eksempel på brug af de nye outsourcingmodeller.”
”Tendensen internationalt er tydelig: Førende globale spillere på de finansielle markeder er begyndt at arbejde med outsourcing på en ny måde.”

Bevæggrundene for outsourcing har ændret sig gennem tiden. Fra ren omkostningsreduktion i timepriser til i dag at være en værdiskabende faktor som eksempelvis ’business critical’ outsourcing.

Bevæggrundene for outsourcing har ændret sig gennem tiden. Fra ren omkostningsreduktion i timepriser til i dag at være en værdiskabende faktor som eksempelvis ’business critical’ outsourcing.


Accenture
Accenture er en global virksomhed, der opererer i 120 lande inden for management consulting, teknologi og outsourcing. Virksomheden beskæftiger i alt 280.000 medarbejdere globalt, hvoraf ca. 35.000 ansatte arbejder specifikt med financial services. I Danmark beskæftiger Accenture i alt 600 medarbejdere.

Accenture
Arne Jacobsens Allé 15
2300 København S
accenture_SigHPD_1X_Sz3_grey_2009Tlf. +45 72 28 80 00
Fax: +45 72 28 81 00
bent.dalager@accenture.com
mads.raahede@accenture.com
www.accenture.com

Der er lukket for kommentarer.