Risikostyring kræver overblik

Tekst: Jess Ulrik Verge
Foto: Arbejdernes Landsbank

Foto: Arbejdernes Landsbank

Moderne risikostyring skal indlejres og bygges op nedefra. Det handler om at gøre stor kompleksitet overskuelig.

Opfattelsen af risikostyring har ændret sig markant i de senere år. Før finanskrisen blev risikostyring håndteret oppe fra og ned af bankens ledelse og direktion.
Men i takt med at omgivelserne er blevet mere komplekse, er der opstået behov for at opbygge en decideret risikokultur, der gennemtrænger hele organisationen.
“Efter vores opfattelse handler det om at skaffe sig et ukompliceret overblik over alt det komplekse. Det er en meget stor opgave, hvor man bygger op fra roden af alle forretningsgange og processer,” siger Jan Walther Andersen, der er direktør i Arbejdernes Landsbank.

Jan Walther Andersen, adm. dir. for Arbejdernes Landsbank.

Jan Walther Andersen, adm. dir. for Arbejdernes Landsbank.

Sammenhængende systemer
Arbejdernes Landsbank benytter sig af en ekstern datacentral (BEC), hvor effektive og automatiserede arbejdsprocesser (STP = Straight Through Processing) står højt på prioriteringslisten.
“Ved f.eks. styring af markedsrisiko er målet, at en værdipapirhandel forløber i én samlet proces – fra handelens indgåelse til den endelige rapportering.
En masse kontroller skal indbygges som en del af processen, hvilket skal sikre, at alt tjekkes. Dermed fjerner vi manuelle processer og flytter en del af risikostyringen helt frem til de disponerende enheder så at sige,” forklarer Jan Walther Andersen.
Det er også vigtigt, at bankens økonomistyring spiller 100 procent sammen med risikostyringen. Fordelene ved sammenhængende balancestyringsløsninger er, at værdi- og risikoopgørelser alle baseres på samme grundforudsætninger.
“Hos os og BEC er det målet, at alle markedsværdier og beregninger kan opgøres i realtid, og at der benyttes de samme ‘regnemotorer’ på tværs af koncernen.
Tidligere havde mange banker såkaldte silo-systemer, hvor forskellige processer forløb hvert sit sted. Målet for os er at få et sammenhængende system, der kan operere i forskellige simuleringsmiljøer. Det giver et hurtigt overblik og muliggør fremskrivninger, så vi kan danne os et tidligt overblik over bankens risiko, indtjening, balance og kapitalforhold.”

Selvbetjening med fordele
“Mange af de førnævnte opgaver, som vi løser i samarbejde med BEC, passer vældig fint ind i vore ønsker om at være med helt fremme i den digitale udvikling. Vi ser en fremtid med øget interaktion mellem kunde og bank,” forklarer Jan Walther Andersen og tilføjer:
“Eksempelvis kan kundens egen levering af økonomioplysninger øge kreditboniteten. Jo bedre bonitet, des lavere kapitalbehov har banken, hvormed der er skabt grundlag for en lavere udlånsrente og øget kreditværdighed. En dag kan selvbetjeningskunden stå i et storcenter og ”tanke kredit” på mobiltelefonen til billig bankrente, fordi kunden selv har medvirket til forarbejdet”.

Der er lukket for kommentarer.