Forsikring og pension
skaber velfærd

Tekst: Jess Ulrik Verge

Christian Sagild er formand for Forsikring & Pension og adm. dir. i Topdanmark.

Christian Sagild er formand for Forsikring & Pension og adm. dir. i Topdanmark.

Danskerne fortjener ro om egen opsparing til pension, og der bør tages mere hensyn til sektoren gennem en opdeling af lovgivningen.

“Forsikring og pension er en af de mest velfærdsskabende sektorer, vi har. Den sikrer os økonomisk og social tryghed ved sygdom og ulykke, og den giver os et udkomme i den tredje alder. Derfor bør man regulere sektoren med omtanke og hensyn.”
Det siger Christian Sagild, der er formand for brancheforeningen Forsikring & Pension.
Samtidig glæder han sig over, at det i Danmark er lykkedes at skabe åbenhed og gennemskuelighed i pensionsbranchen.

Beskyt opsparingslysten
I fremtiden vil Folkepension og ATP nok kun udgøre en mindre del af den samlede pension. Udviklingen er gennem mange år gået i retning af, at man selv supplerer sin pensionsopsparing gennem sin arbejdsgiver eller private ordninger.
“Derfor er det ekstremt vigtigt, at man ikke hele tiden ændrer på opsparingsreglerne. Risikoen er, at der opstår mistillid til systemet, hvilket er usundt for opsparingslysten,” siger Christian Sagild. Han tilføjer, at det set fra sektorens synspunkt er besværligt med de mange lovændringer.
“Regler er nødvendige, men en konstant regn af ændringer koster mange it-ressourcer, og der er jo kun ét sted at sende regningen hen, og det er til dem, der sparer op.”

Et stigende problem
“I reguleringen af den finansielle sektor oplever vi desuden en tendens til, at forsikrings- og pensionssektoren slås i hartkorn med de andre finansielle virksomheder.
Dette er et stigende problem, og det er uhensigtsmæssigt, fordi en bank og et forsikringsselskab har en meget forskellig risikoprofil. Forsikringsselskaber har – f.eks. i modsætning til banker – en meget begrænset kreditrisiko.
Derfor bør man ikke regulere hele finanssektoren over én kam, men opdele lovgivningen, så der bliver et regelsæt, der styrer tilsynet med forsikringsselskaberne og et andet, der styrer penge- og realkreditinstitutterne.”

Unikke værktøjer
Når alt dette er sagt, glæder han sig over, at det er lykkedes at skabe større åbenhed og transparens i pensionsbranchen.
“I mange år har vi udviklet værktøjer, der giver borgerne overblik over deres egen pension. Vi har f.eks. pensionsinfo.dk og Fakta om Pension, som er unikke værktøjer, når vi sammenligner med lignende brancheinitiativer i f.eks. Sverige, Tyskland, Holland og England.
Andre værktøjer udvikler vi videre på. For eksempel vil vi gerne kunne ‘prompte’ forbrugerne, når de kommer i en livssituation eller en livsfase, hvor de bør kontakte deres pensionsselskab for at udnytte nogle rettigheder eller få udbetalt dækning.
Vi har allerede et samarbejde med Seruminstituttet, hvor kritisk syge automatisk ‘promptes’, men vi ønsker at brede denne service videre ud gennem et samarbejde med endnu flere offentlige myndigheder,” siger Christian Sagild.

Der er lukket for kommentarer.