Finsk storbank i historisk sourcing-projekt

Tekst: Christina B. Winroth

Petri Imberg, Executive Vice President og CIO, OP-Pohjola.

Petri Imberg, Executive Vice President og CIO, OP-Pohjola.

Bank- og finansverdenen har et svært årti bag sig. Samtidig med den økonomiske krise er branchen blevet oversvømmet af en flodbølge af nye krav og regler, som tilsammen har ført til højere omkostninger og til en strammere kontrol fra myndighedernes side, også i Finland.
Derfor skal konsulentvirksomhederne Accenture og CGI nu hjælpe den finske OP-Pohjola finansgruppe med at overvinde vanskelighederne og bane vej for nye forretningsmuligheder.

For at klare udfordringerne og bevare sin konkurrenceevne har OP-Pohjola-gruppen, der er Finlands førende finansgruppe med cirka 180 andelsbanker, gennemført en tilbundsgående analyse af, hvordan gruppen bedst kan drive sin virksomhed for at forblive en stærk aktør på finansmarkedet.
Konklusionen blev, at der skal tænkes nyt, og det førte til en helt ny sourcing-strategi, hvor OP-Pohjola i september 2013 underskrev en applikationsudviklings- og supportaftale med konsulentvirksomhederne CGI og Accenture med den opgave at drive og videreudvikle OP-Pohjolas informations- og kommunikationssystemer.
Petri Imberg, der er Executive Vice President og CIO – it-chef – i OP-Pohjola-gruppen, fortæller om bankens rejse fra at være en ’inhouse organisation’ til at købe tjenester og projekter hos udvalgte leverandører:
”For at overvinde virkningerne af den økonomiske krise i Europa og se fremad og skabe grundlaget for fremtidens konkurrencekraft, har hele OP-Pohjola-gruppen analyseret, hvorledes udviklingen og lovgivningen påvirker virksomheden.”
”Konklusionen blev, at OP-Pohjola-gruppen havde brug for at tænke nyt,” fremhæver Petri Imberg, der har det overordnede ansvar for et af de største sourcing-projekter i Finlands bankhistorie.

Køber helhedsløsninger
For at ruste sig til fremtiden lancerede OP-Pohjola-gruppen i 2012 et omkostningseffektiviseringsprogram på 150 millioner Euro. Programmet havde to formål: Højere effektivitet og mere internt fokus på det, som virkelig giver merværdi til bankens kunder. Begge dele med henblik på at styrke bankens markedsposition.
For at nå disse mål grundlagde man i 2011 en servicevirksomhed med en opdateret sourcing-strategi, hvor man i detaljer beskriver, hvad der er bankens kernevirksomhed. Strategien peger klart på, at på de områder, hvor eksterne leverandører kan forstærke bankens position, der skal man udnytte mulighederne.
”Vores nye sourcing-strategi har ført til, at vi nu altid undersøger mulighederne for at købe helhedsløsninger og tjenester fra eksterne leverandør i stedet for at gøre det hele selv. Denne opgave tager vores nye servicevirksomhed sig af, for de har nu ansvaret for udviklingen af services og produkter, og for driften af ISS – Internal Shared Services – og for vores it- og kommunikationssystemer.”

Forretningsmæssige krav
Når det gælder de eksisterende ’legacy’ systemer lader banken nu sine leverandører bygge en serviceorienteret arkitektur, kaldet SOA eller Service Oriented Architecture, som kan udnytte den nuværende systeminformation og dermed opfylde de forretningsmæssige krav til et it-system.
At valget faldt på CGI og Accenture forklarer Petri Imberg således:
”For det første kan vi kun arbejde sammen med en troværdig leverandør, der har muskler til at kunne understøtte os i vores strategiske målsætninger. Et andet krav har været, at vores leverandører skal have en solid brancheviden indenfor bank og finans. Vi er en meget finsk virksomhed, og derfor har det også været vigtigt, at vores samarbejdspartnere kan levere en finsk grænseflade, og at de har en lokal tilstedeværelse. Desuden har vi lagt vægt på, at det personale, der bliver flyttet fra OP-Pohjola bliver taget ordentligt imod på deres nye arbejdsplads.”
”Kravet om et konkurrencedygtigt tilbud og veldokumenterede kvalifikationer, både hvad angår drift, projektledelse og leverancer har været indlysende. Overordnet har vi også stillet det krav, at de pågældende virksomheders værdisæt skal være i overensstemmelse med bankens. At gå fra en inhouse-organisation til at købe tjenester og projektleveranser fra udvalgte leverandører er jo et stort omstillingsprojekt.”
”Vi regner med, at det vil tage to til tre år, inden vi når den modne fase og kan se den nytte, som vi har sat som mål for forandringen, men at gøre alting inhouse var ikke længere muligt. I dag er vi cirka tre måneder henne i leverancen. Personalet er flyttet over til deres nye arbejdsgivere, og det er glædeligt at se, at alting fungerer som planlagt,” slutter Petri Imberg.

Der er lukket for kommentarer.