eSKATdata høvler
papirbøvlet ned

Tekst: Finn Bruun

Digitalisering af Danmark rummer klare effektiviserings­gevinster. Et af de steder hvor plusserne virkelig står i kø, er eSKATdata-løsningen, hvor bankkunder kan få deres kreditvurderingsdata hentet direkte hos SKAT som led i et samarbejde mellem pengeinstitutterne og myndigheden.

Mette Ørsted, Kontorchef Finansrådet.

Mette Ørsted, Kontorchef Finansrådet.

Løsningen er blevet betegnet som en triple-win situation og handler om, at de typiske oplysninger, som lånekunder afgiver til brug for kreditvurderingen – årsopgørelser og de tre seneste lønsedler – nu kan bevæge sig direkte fra SKAT til pengeinstituttets beregningssystemer.
Underdirektør i SKAT, Richard Hanlov, glæder sig over, at den digitale ordning skaber præcision, som fjerner bøvl fra borgerne og dermed også fra SKATs telefonsluser.
Ordningen har vist sin duelighed efter en pilot-periode hos Danske Bank, og i dag har ca. 70 procent af bankerne aftaler med SKAT.
Kontorchef i Finansrådet Mette Ørsted peger på, at det nye digitale samarbejde flytter kreditvurderingsoplysninger, som ellers har ligget på papir, over i en anvendelig digital form.
”I stedet for at lede efter årsopgørelse og lønsedler og fremsende dem, kan kunden i sin netbank blive guidet videre og med sin NemID signere en samtykkeerklæring, så oplysningerne automatisk bliver hentet hos SKAT. Det er jo rigtig smart for kunden. Og banken får oplysningerne direkte fra kilden og kan med sine modtagesystemer for beregning til kreditvurdering slippe for at medarbejderne skal sidde og taste oplysningerne ind. Typisk vil det også være en langt hurtigere måde at få de nødvendige oplysninger frem på,” forklarer Mette Ørsted.

Richard Hanlov, Underdirektør SKAT.

Richard Hanlov, Underdirektør SKAT.

Danmark længst fremme
SKATs interesse – ud over god borgerbetjening – består i forenklingen ved, at lønsedler nu ligger fuldaktuelle digitalt og kan overføres samtidig med, at restance-attester senere også kan følge med.
”I dag må vi til brug for kreditvurdering ofte lave attes­ter på, at der ikke er restance til det offentlige. Det venter vi vil komme med i næste fase af eSKATdata. Så vil vi få en fuld-digital løsning. Vi vil meget gerne forfine vores skattebetaling i forhold til borgerne, og det betyder altså også, at vi har interesse i, at pengeinstitutterne i højere grad leverer noget tilbage,” siger Richard Hanlov, som også ser et fremtidigt perspektiv ved en digital løsning i form af automatiseret kreditgivning ude i pengeinstituttet.
”Her vil en digital transaktion tilbage til SKAT om, at banken har bevilget lån gøre SKAT i stand til at ændre folks forskudsskema.”
”Vi bliver ved med at finde nye veje til at øge det digitale samarbejde,” siger Richard Hanlov og vurderer, at Danmark nok er længst fremme i verden på dette felt.

Kredit og rådgivning
Ifølge kontorchef Mette Ørsted er grundlaget for at komme ind i denne win-win-win ordning, at pengeinstituttet indgår kontrakt med SKAT, hvor det indgår blandt vilkårene, at man skal overholde lovgivningen, herunder personlovgivningen.
”Der videregives kun oplysninger, hvis kunden har givet sit samtykke. Dette samtykke må bruges én gang inden for 24 timer, og oplysningerne videregives til brug for en konkret kreditgivningssituation. Det vil i princippet kunne ske, at kunden kommer ind ad døren i banken og giver sit samtykke, mens man sidder sammen. Hvis alt er opdateret, kommer oplysningerne meget hurtigt,” siger hun.
Hun nævner, at der også arbejdes på at udvide lovbestemmelserne, så det kan blive muligt at videregive oplysninger til brug for rådgivning i en situation, hvor kunden henvender sig og beder om rådgivning, uden at der foreligger en konkret kreditgivningssituation.

Der er lukket for kommentarer.