Eksportmuligheder
venter forude

Anette Broløs, direktør for CFIR.

Anette Broløs, direktør for CFIR.

CFIR blev etableret i marts 2009 med det formål at udvikle København til et finans- og it-centrum i Øresundsregionen og at skabe innovation og vækst i krydsfeltet mellem finans og it.
Ved en uafhængig evaluering i 2013 vurderede Deloitte, at samarbejdet har skabt en kvalificeret platform med et stort og aktivt netværk og en stærk opbakning fra både organisationer og virksomheder. Mere end 2500 personer fra over 500 organisationer har deltaget i forskellige arrangementer i CFIR.
“Vi har brugt netværket til at styrke forskningen på finans- og it-området, lige som vi har udviklet netværket internationalt og haft besøg af udenlandske virksomheder og holdt arrangementer i både Luxembourg og München,” siger Anette Broløs, der er direktør for CFIR.

Danmark er langt fremme
“Vi er generelt langt fremme med digitale løsninger i Danmark, og samspillet mellem offentlige instanser og den finansielle sektor bidrager til stærke digitale løsninger,” forklarer Anette Broløs og fortsætter:
“I udlandet nyder vi allerede stor opmærksomhed. I London sukker de misundeligt over vores fælles identitetssystem NemID, og i Frankrig er de imponerede over vores digitalisering af bolighandel. Der ligger altså potentielt nogle eksportmuligheder og venter forude.”

Tilsagn om finansiering
I december 2013 fik CFIR tilsagn om finansiering fra Styrelsen for Forskning og Innovation som Innovationsnetværk for Finans IT.
Bag ansøgningen står et konsortium bestående af Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet, CBS, DELTA, DTU, Finansrådet, ITU og KU.
Innovationsnetværket vil blive forankret i en forening, der holder stiftende generalforsamling i løbet af foråret.
“Vi er stolte og glade for opbakningen og for den anerkendelse af det finansielle områdes potentiale, der ligger i godkendelsen. Det giver mulighed for at fortsætte udviklingen af den danske styrkeposition på finans- og it-området,” siger Anette Broløs.

Der er lukket for kommentarer.