Behov for bedre kommuni-
kation om pension

Tekst: Eline Holm

Vi er verdensmestre i pension. Alligevel står branchen over for en stor udfordring: At få kunderne til at forstå og involvere sig i, hvordan de sparer bedst op til alderdommen. IT kan være en del af løsningen.

Karen Kofoed, Skandia.

Karen Kofoed, Skandia.

Et brev fra pensionsselskabet ender ofte i stakken af post, der enten aldrig åbnes – eller kun værdiges et flygtigt blik. Selv om danskerne er gode til at spare op, kniber det nemlig med vores interesse for området. Et af problemerne er, at branchen ikke er god nok til at kommunikere i øjenhøjde med målgruppen. Det manglende engagement i egen pension kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte, fremhæver Karen Kofoed, som i Skandia er i gang med en ErhvervsPhD om kommunikation til pensionskunder.
”Mange danskere tager det som en selvfølge, at de har en ordentlig pension, fordi vi har et sikkerhedsnet af dels folkepension, dels de pensionsopsparinger, som de fleste af os har via vores arbejdsgiver. Men vores livsvilkår ændrer sig jo løbende, og samtidig er vi i en periode, hvor vores opsparing ikke vokser som forventet. Hvis den enkelte pensionskunde ikke får tilpasset sin pension til at tage højde for det, er risikoen, at der ikke er nok at leve af i alderdommen,” siger hun og peger på, at IT kan være et nyttigt redskab til at involvere kunderne på en nem og overskuelig måde.
”Man kunne for eksempel forestille sig en app, der automatisk sendte en besked til kunden, når han eller hun skulle giftes, fik børn eller ændrede sit liv på andre afgørende punkter. På den måde kunne pensionsselskabet sikre, at kunden fik relevant information om, hvad en sådan livsændring betyder for pensionsopsparingen, og således hjælpe med at garantere en ordning, der var tilpasset det liv, som kunden lever,” siger Karen Kofoed og tilføjer, at det selvfølgelig kræver, at pensionsselskabet får mulighed for at kunne bruge oplysninger fra forskellige registre.

Jan V. Hansen, Underdirektør i Forsikring og Pension.

Jan V. Hansen, Underdirektør i Forsikring og Pension.

Vi skal sikre basale færdigheder
Underdirektør i Forsikring og Pension, Jan V. Hansen, fremhæver, at danskerne – på trods af udfordringerne med at skabe engagement i den enkeltes pensionsopsparing – samlet set er godt stillet. For andet år i træk har det anerkendte Melbourne Mercer Global Pensions Index rangeret Danmarks pensionssystem som verdens bedste. Men også Jan V. Hansen kobler vores evne og villighed til at lægge til side til alderdommen tæt sammen med klar og tydelig kommunikation fra pensionsselskab til pensionskunde.
”Selvom vi ikke er helt i mål endnu, har vi gjort meget de senere år for at blive bedre til at kommunikere centrale nøgletal, der giver forbrugerne overblik over deres pension. Blandt andet Pensionsinfo, som giver et samlet overblik over kundens forskellige pensioner og forsikringer, samt hvad der er til rådighed ved pensionering, efterløn, alvorlig sygdom mv. Men vi så gerne, at finansiel forståelse blev styrket generelt, for eksempel ved at undervise i det i folkeskolen, som man gør i Holland. Det ville betyde, at de basale færdigheder var på plads,” fremhæver Jan V. Hansen.

Over 1,1 mio. unikke brugere af PensionsInfo, 2007-2012
Pension_Graf_org
Kilde: Forsikring & Pension

Der er lukket for kommentarer.