Anette Broløs, direktør for CFIR.

Eksportmuligheder
venter forude

CFIR blev etableret i marts 2009 med det formål at udvikle København til et finans- og it-centrum i Øresundsregionen og at skabe innovation og vækst i krydsfeltet mellem finans og it. Ved en uafhængig evaluering i 2013 vurderede Deloitte, at …

www.cfir.dk

Finanssektorens fremtid er
ikke blot ny teknologi

Tonny Thierry Andersen, formand for Finansrådet.

Finanssektoren er i fuld gang med den digitale revolution. Men en mindst ligeså dramatisk revolution er på vej: En hel række nye spillere, som hidtil ikke har været en del af branchen. ”Fremtidens bank- og finanssektor vil ikke blot være …

Fremtidens banker mødes
af tårnhøje krav

Erhvervspræsentation
Martin Petersen, administrerende direktør for CGI Danmark, og Jeppe Hansen, direktør for den finansielle sektor, CGI Danmark. Foto: Michael Altschul

Bankernes store udfordring er at fastholde indtjeningen og samtidig honorere kundernes tårnhøje krav om nye services. Disse er dyre at udvikle på gamle legacyplatforme, og derfor skal bankerne tænke proaktivt og tage et opgør med gammel virksomhedskultur. “Fremtidens bankkunder vil …

Forsikring og pension
skaber velfærd

Christian Sagild er formand for Forsikring & Pension og adm. dir. i Topdanmark.

Danskerne fortjener ro om egen opsparing til pension, og der bør tages mere hensyn til sektoren gennem en opdeling af lovgivningen. “Forsikring og pension er en af de mest velfærdsskabende sektorer, vi har. Den sikrer os økonomisk og social tryghed …

www.cfir.dk

Mange regelsæt kræver
ekstra ressourcer

Stigende datamængder og større detaljeringsgrad betyder mere arbejde for danske pengeinstitutter og forsikringsselskaber. For at skabe stabilitet og tiltro til den finansielle sektor er der i kølvandet på finanskrisen lavet nye regler og strammet op på eksisterende for at regulere …

På vej mod næste mobilrevolution

Erhvervspræsentation
Peter Rørsgaard, direktør for Mobile Solutions i Trifork. Foto: Michael Altschul

Alle banker har fokus på udvikling af de digitale kanaler for at øge selvbetjeningen. Næste udfordring er at udnytte de mobile platforme til rådgivning, så det fysiske kundemøde kommer i øjenhøjde og bliver mere vedkommende for kunderne. Fra de første …

Nu tager kunden magten

Pelle Martin Smidt, administrerende direktør Next Forsikring.

Også i den finansielle sektor skal man reorganisere sig mod en ny, bruger-centreret virkelighed. Slaget om finanskundernes tegnebog kommer til at foregå i cyberspace. Finanssektorens traditionelt procedure-fokuserede og indefra-og-ud tilgang til kunder og forretning udfordres netop nu af nye forretningsmodeller. …

IT-sikkerhed er et kapløb

I takt med digitaliseringen af de finansielle løsninger flytter de kriminelle med ind i det digitale univers, og det er de finansielle virksomheder nødt til at kunne reagere på. Derfor er sikkerhed blevet mere og mere vigtigt i de seneste …

Digitaliseringen tager fart i
alle dele af forretningen

Erhvervspræsentation
Jesper Essendrop, administrerende direktør i Schantz. Foto: Michael Altschul

I kølvandet på, at såvel kunder som myndigheder stiller højere krav til forsikrings- og pensionsbranchen, oplever Schantz en stigende efterspørgsel på IT-løsninger, der kan effektivisere forretningsprocesser, øge brugervenlighed og i sidste ende forbedre konkurrenceevnen. IT-løsninger, som kan effektivisere og udvikle …

Udlandet tager teten med
aktie crowdfunding

De lovgivningsmæssige rammer for aktie crowdfunding er på plads flere steder i udlandet. Men i Danmark spænder loven stadig ben for den alternative form for kapitalfremskaffelse. Lande som Sverige, Italien, Frankrig og senest England har via lovgivningen åbnet op for, …

Bank på en anden måde

Med en anderledes kundedialog, ingen gebyrer og en sammensmeltning af supermarked og filial træder Coop Bank nye stier i branchen. I sommeren 2013 blev Coop Bank etableret som Danmarks yngste full service-bank med 25 ansatte og en vision om at …

Datasikkerhed er virksom­­hedens vigtigste aktiv

Erhvervspræsentation
Flemming L. Jensen, CEO for Atos’ danske og nordiske aktiviteter. Foto: Michael Altschul

Big data og cyber security er nogle af de mest diskuterede emner blandt forretningsfolk rundt omkring i verden. Data er hurtigt blevet et af virksomhedens vigtigste aktiver, og beskyttelse af de følsomme oplysninger er derfor blevet altafgørende – og med …

Nye kundeoplevelser med
nye digitale løsninger

Foto: Danske Bank

Shoppingoplevelser, personliggørelse og bedre interaktion er dynamiske udviklingsområder inden for digital kommunikation. Flere og flere kunder er til stede på de forskellige digitale kanaler samtidig med, at nettet af digitale kommunikationsmuligheder bliver mere og mere komplekst. Denne udvikling udnytter virksomhederne …

Nu kræves der et
helhedssyn på risici

Ann-Charlotte Kjellberg, adjungeret professor ved KTH, Den Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Nye regelsæt kræver, at bankerne får et helhedssyn og automatisering af risikoberegningerne for at få hurtigere og tydeligere risikorapportering, fortæller Ann-Charlotte Kjellberg, der er adjungeret professor ved KTH, Den Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, og nordisk chef for området Risk …

Big data som vækstfaktor
kræver tilpasninger

Big data bliver udråbt som en væsentlig vækstfaktor for fremtidens virksomheder. For finanssektoren er mulighederne oplagte – hvis branchen forstår at vinde kundernes tillid til, at de personlige oplysninger bliver håndteret forsvarligt, og også forstår at trække på erfaringerne fra …